หน้าหลัก

เน้นห้องพักสะดวกสบาย และห้องประชุมทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งออกแบบให้เน้นสวนสวย ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และบึงบัวขนาดใหญ่ แต่งแต้มให้ธรรมชาติมีสีสัน และสัมผัสที่ชุ่มเย็น และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ เช่น นกทุ่ง นกน้ำ ผีเสื้อ และแมลงปอ ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เข้าถึงธรรมชาติ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จึงได้กำหนดให้ที่พักของเรา เป็นที่พักปลอดมลพิษจากควันบุหรี่ ทุกท่านที่มาพักจึงสามารถวางใจได้ ในเรื่องของความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ท่านจะได้รับความสดชื่นกลับไปอย่างเต็มที่.