ประชุม และ สัมมนา

ศูนย์สัมมนาแบบครบวงจร ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐานสากลและสมบูรณ์แบบ

ห้องประชุมและสัมมนาขนาดเล็ก

<p>ห้องประชุมและสัมมนาขนาดเล็ก</p>

ห้องประชุม และ สัมมนา ขนาดเล็ก ความจุ รองรับ 50-150 ท่าน เหมาะสำหรับ จัดอบรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง หรือ จัดการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก

Gallery

ที่พัก นครนายก

สัมมนา นครนายก

สัมมนา

ประชุม นครนายก

ที่พักนครนายก

ท่องเที่ยว นครนายก

อบรม นครนายก