สายด่วน ชลพฤกษ์ รีสอร์ท : 080-630-3331, 089-779-0121 [ แผนที่การเดินทาง ]

  • ร้าน ALL DAY SPOON

ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7

การจัดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559