สายด่วน : 037-307567 [ แผนที่ ]

  • ร้าน ALL DAY SPOON

ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่

ห้องประชุม และ สัมมนา ขนาดใหญ่ ความจุ รองรับ 1000-1800 ท่าน นับเป็นสถานที่อันเป็นจุดเด่นสำหรับการจัดงานประชุม งานแต่งงาน งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ รวมทั้ง งานเลี้ยงต่างๆ เพื่อให้การประชุมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่