สายด่วน : 037-307567 [ แผนที่ ]

รับรองมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว

พิธีรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ในเรื่องที่พัก ระดับ 4 ดาว เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2562