สายด่วน : 037-307567 [ แผนที่ ]

ห้องประชุมสัมมนา ขนาดเล็ก

ห้องประชุม และ สัมมนา ขนาดเล็ก ความจุ รองรับ 50-150 ท่าน เหมาะสำหรับ จัดอบรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลาง หรือ จัดการประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก