สายด่วน : 037-307567 [ แผนที่ ]

ห้องประชุมสัมมนา ขนาดกลาง

ห้องประชุม และ สัมมนา ขนาดกลาง ความจุ รองรับ 200-800 ท่าน เหมาะสำหรับ จัดอบรมขนาดกลาง หรือ สามารถจัดได้ทั้งแบบ เธียเตอร์และ คลาสรูม พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนาและกิจกรรมครบครัน