สายด่วน : 037-307567 [ แผนที่ ]

ส้านชะวา

ส้านชะวา (Dillenia)

ชื่ออื่น : ดอกซิมปอร์ (Simpor) / ดอกไม้ประจำชาติบรูไน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ดอกส้านชะวา เกิดจากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นส้านชะวา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 10 เมตร มีเปลือกไม้สีม่วงดำ มีใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกันบนกิ่งก้าน ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่คือกว้างราว 10 ซม. และยาว 30 ซม. มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปวงรี มีผลขนาดเล็ก ทรงกลมแป้นคล้ายมะนาวและส้ม แต่มีขนาดเล็กกว่า กล่าวคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ชม. เมื่อสุกจะมีสีส้มถึงแดง

ดอกส้านชะวาเป็นดอกไม้สีเหลืองสดใส ออกดอกเป็นช่อ 5-10 ดอกต่อช่อ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม.มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบซ้อนกันคล้ายร่ม ดอกซ้านชวาถือว่าเป็นดอกไม้ประจำถิ่นของบรูไน และสามารถพบได้ในประเทศมาเลเซียด้วย ประเทศบรูไนนิยมนำดอกส้านชะวามาใช้ตกแต่งในงานมงคลต่างๆ รวมถึงในธนบัตรหรือเงินของบรูไนและงานศิลปะประเภทต่างๆอีกด้วย